«Ιερόν Αγίασμα Παναγίας των Βλαχερνών» η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]

TIC1-A009a-102.JPG
Τίτλος
«Ιερόν Αγίασμα Παναγίας των Βλαχερνών» η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο
Περιγραφή
Παναγία Βλαχέρνα, φωτ 102. «Ιερόν Αγίασμα Παναγίας των Βλαχερνών» η δίγλωσση επιγραφή (ελληνικά και τουρκικά) στο υπέρθυρο της εισόδου του εκκλ. συγκροτήματος. Πολλοί είναι οι Μουσουλμάνοι που έρχονται στο "Αγιάσμα" της "Μεριέμ Ανά" (Παναγίας).
Χρόνος λήψης
6/9/2008
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΠΣ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Βλαχέρνες.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιά Πόλη.
Παναγία Βλαχερνίτισσα / Βλαχερνιώτισσα.