«Ιερόν Αγίασμα Παναγίας των Βλαχερνών» η δίγλωσση επιγραφή στην είσοδο
[Φωτογραφικό υλικό]