Ιράν, Γιαζντ. Στο Μέιμπόντ: Ο βόρειος πλινθόκτιστος πύργος του πανάρχαιου Κάστρου Ναρίν
[Φωτογραφικό υλικό]

IR-YP-M-CAST-029.JPG
Τίτλος
Ιράν, Γιαζντ. Στο Μέιμπόντ: Ο βόρειος πλινθόκτιστος πύργος του πανάρχαιου Κάστρου Ναρίν
Περιγραφή
Μέιμπόντ, «Κάστρο» Ναρίν φωτ 029. Πλινθόκτιστος πύργος στη βόρεια πλευρά του οχυρωματικού έργου. Μακρινή λήψη από ανατολικά.
Χρόνος λήψης
11/4/2012
Πρωτότυπο
Ναι
Πηγή
Αρχείο ΑΠΑΝ
©:
ΔΔ
Έγχρωμη
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Έρημος.
Ιράν Κεντρικό / Κεντρικό Ιράν.
Μεσαιωνική εποχή.
Οχυρώσεις.
Περσία.
Πύργος, πύργοι.