Ιράν, Γιαζντ. Στο Μέιμπόντ: Ο βόρειος πλινθόκτιστος πύργος του πανάρχαιου Κάστρου Ναρίν
[Φωτογραφικό υλικό]