Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Παντελής Κ. Λέκκου, Οι μονές της Βόρειας και της Ανατολικής Θράκης. (Εκδόσεις Γ. Δεδούση, Θεσσαλονίκη 1999)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7411-02-1
Στοιχεία

Μελέτη για τα χριστιανορθόδοξα μοναστήρια που υπήρχαν στη Βόρεια και την Ανατολική Θράκη (σύγχρονη Α και Ν Βουλγαρία και Ευρωπαϊκή Τουρκία) κυρίως στη διάρκεια της Οθωμανικής εποχής και έως τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Το έργο απαρτίζεται από τρία κεφάλαια και 16 υποκεφάλαια, όσες και οι μητροπόλεις στις οποίες ο συγγραφέας εντόπισε μονές. Η Βόρεια Θράκη, που αποτελεί τμήμα της Βουλγαρίας, αναφέρεται σαν «Ανατολική Ρωμυλία», ονομασία κατασκευασμένη στα ευρωπαϊκά διπλωματικά γραφεία το 1878 και, δυστυχώς, εδραιώθηκε στη μνήμη των Ελλήνων της περιοχής – ενώ είναι το πρώτο θρακικό τμήμα που αποσπάστηκε από την ενιαία επί αιώνες Θράκη. Συνολικά, ο μελετητής εντόπισε εκατό μονές και μετόχια (τα περισσότερα ανήκαν σε μονές του Αγίου Όρους).

Περιεχόμενα: Πίνακας Συντομογραφιών σσ. 11-12. Πρόλογος σσ. 13-15. Εισαγωγή σσ. 17-29. Κεφάλαιο Α΄, Ο θρακικός Εύξεινος Πόντος: Ι. Βάρνα σσ. 33-45. ΙΙ. Μεσημβρία σσ. 46-58. ΙΙΙ. Αγχίαλος σσ. 59-86. IV. Σωζόπολη σσ. 87-125. V. Αγαθούπολη σσ. 126-127.

Κεφάλαιο Β΄, Το εσωτερικό της Ανατολικής Ρωμυλίας: Ι. Φιλιππούπολη [περιλαμβάνονται και οι μονές της Ροδόπης, όπως της Στενημάχου κλπ, και του Καβακλή] σσ. 131-266. ΙΙ. Λίτιτσα σσ. 267-269.

Κεφάλαιο Γ΄, Η Ανατολική Θράκη: Ι. Αδριανούπολη σσ. 273-300. ΙΙ. Αίνος σσ. 301-325. ΙΙΙ. Καλλίπολη [οι μονές της επαρχίας, όπως πχ η Μονή της Παναγίας στη Μάδυτο] σσ. 326-330. ΙV. Τα Γανόχωρα [μονές και μετόχια της επαρχίας] σσ. 331-350. V. Μυριόφυτο και Περίστασις σσ. 351-359. VΙ. Ηράκλεια [μονές και μετόχια στο Σιμιτλή, στο Αλμαλή κλπ] σσ. 360-369. VΙΙ. Σαράντα Εκκλησιές [μονές της Πέτρας, του Σκοπού] σσ. 370-371. VΙΙΙ. Βιζύη και Μήδεια [οι μονές της επαρχίας, όπως πχ της Σαρακίνας, του Σαμμακοβίου κλπ] σσ. 372-375. ΙΧ. Σηλυβρία σσ. 376-377.

Επίλογος σσ. 379-385. Βιβλιογραφία σσ. 387-402. Παράρτημα 1 – Πίνακες Μονών σσ. 403-409. Παράρτημα 2 – Χάρτες και Φωτογραφίες σσ. 411-435. Σύνολο σελ. 436.

Λέξεις - κλειδιά
Αγαθούπολη / Ahtopol.
Αγχίαλος / Πομόριε.
Αδριανουπόλεως Βιλαέτι / Βιλαέτι Αδριανουπόλεως.
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Αίνος / Enez.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άρδας ποταμός / Arda.
Βάρνα.
Βιζύη / Vize.
Βόρεια Θράκη / Ανατολική Ρωμυλία.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Βούλγαροι.
Βυζαντινή εποχή.
Γανόχωρα.
Δαρδανέλλια / Ελλήσποντος.
Διωγμός 1913-1918.
Διώξεις.
Εθνικισμός.
Ελληνισμός.
Ηράκλεια / αρχαία Πέρινθος / Μάρμαραερεγλισί / Marmaraereğlisi.
Θράκη.
Θρακική Χερσόνησος / Χερσόνησος Καλλιπόλεως.
Θρακιώτες.
Καλλίπολις / Καλλίπολη / Gelibolu.
Κλήρος, κληρικοί.
Μάδυτος / Eceabat.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Μεσημβρία / Νέσεμπαρ.
Μετόχια Αγίου Όρους / Αγιορειτικά μετόχια.
Μετόχια Μονής Σινά / Σιναϊτικά μετόχια.
Μητρόπολη Ηρακλείας, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Μητρόπολη Μετρών και Αθύρων, Οικ. Πατριαρχείο.
Μοναστήρια.
Μοναχισμός.
Μονή Ιβήρων.
Μυριόφυτο / Mürefte.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Ορθόδοξες Εκκλησίες, οργανισμοί.
Ορθόδοξη Βουλγαρική Εκκλησία.
Ορθοδοξία.
Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά / Μαρμαράς / Marmara Denizi.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Ρωμιοσύνη.
Σαράντα Εκκλησιές / Κιρκλαρελί / Kırklareli.
Σηλυβρία / Σηλυμβρία / Silivri.
Στενήμαχος / Ασένοβγκραντ.
Σωζόπολις / Απολλωνία / Sozopol.
Φιλιππούπολις / Πλόβντιβ.