Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια (1999)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια (1999)

Πηνελόπη Ρεκοπούλου-Δάνου, Μήδεια. Αφιέρωμα -Οδοιπορικό (Θεσσαλονίκη 1999)

Λέξεις - κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Μαύρη Θάλασσα, τουρκικά παράλια.