Παναγία Ελπίδα στο Κοντοσκάλι, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα