Κριμαία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Andrews, «Moscow and the Crimea in the 13th to 15th C.» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Aradzhioni, Ethnographic Museum (2012) Κριμαία
Ascherson, Black Sea (1995) Κριμαία
Ashla, Τα Μαριουπολίτικα, Τραγούδια (1994) Κριμαία
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) Κριμαία  
Bakhchisaray (2011) Κριμαία
Balard, «Les Génois en Crimée aux XIIIe-XIVe siècles» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Bratianu, Le commerce Génois dans la Mer Noire (1929) Κριμαία
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824) Κριμαία
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Κριμαία  
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Κριμαία  
Lattimore, “The Nomads and South Russia”, Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) Κριμαία  
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 1 (1991) Κριμαία  
Obolensky, «The Crimea and the North before 1204» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004) Κριμαία
Sellier, Atlas des peuples d’Orient (2007) Κριμαία  
Shepard, «The Russian Steppe-Frontier and the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Κριμαία  
The Genoese in Crimea (2009) Κριμαία
Thiriet, «Les Vénitiens en Mer Noire» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Touring the Crimea (2003) Κριμαία
Trofımova (ed), Greeks on the Black Sea (2007) Κριμαία
Vasiliev, Crimea (1936) Κριμαία
Williams, Ogden, Greek Gold (1994) Κριμαία  
Άσερσον, Μαύρη Θάλασσα (2003) Κριμαία
Δεσποίνη, Χρυσά Κοσμήματα (1996) Κριμαία
Ερμιτάζ / Hermitage (2004) Κριμαία  
Ευριπίδης, Ιφιγένεια εν Ταύροις Κριμαία  
Καρδάσης, Έλληνες στη Ν. Ρωσία 1775-1861 (1998) Κριμαία