Κριμαία
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Andrews, «Moscow and the Crimea in the 13th to 15th C.» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Aradzhioni, Ethnographic Museum (2012) Κριμαία
Ascherson, Black Sea (1995) Κριμαία
Ashla, Τα Μαριουπολίτικα, Τραγούδια (1994) Κριμαία
Babaie, Gibson (eds), The Mercantile Effect. Art and Exchange in the Islamicate World (2018) Κριμαία  
Bakhchisaray (2011) Κριμαία
Balard, «Les Génois en Crimée aux XIIIe-XIVe siècles» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Bratianu, Le commerce Génois dans la Mer Noire (1929) Κριμαία
Gail, Géographie de la Chersonèse (1824) Κριμαία
Gorbunova, Saverkina, Antiquities in the Hermitage (1975) Κερτς
Greek Colonies in the Black Sea vol I, vol II (2003) Κριμαία  
Kochelenko, Kouznetsov, «Le Royaume du Bosphore» Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993) Κερτς
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Κριμαία  
Lattimore, “The Nomads and South Russia”, Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Meyendorff, Byzantium and the Rise of Russia (1989) Χερσόνησος - Χερσών
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) Κριμαία  
Muratova, «The Archaeological Site of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών
Nesbitt, Oikonomides (eds), Byzantine Seals, vol 1 (1991) Κριμαία  
Obolensky, «The Crimea and the North before 1204» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
ODB I-III (1991) Χερσόνησος - Χερσών
Posamentir, Polychrome Stelai (2011) Χερσόνησος - Χερσών
Samoylova (ed.), Greek Sites in Crimea (2004) Κριμαία
Savostina, «Les Kourganes du Bosphore» Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993) Κερτς
Sellier, Atlas des peuples d’Orient (2007) Κριμαία  
Sharp, Middle Byzantine Structures on the Black Sea Littoral (2010) Χερσόνησος - Χερσών
Shepard, «The Russian Steppe-Frontier and the Black Sea» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία
Smedley, «Archaeology and History of Cherson» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Χερσόνησος - Χερσών
SNG vol. IX, I: Black Sea (1993) Κριμαία  
The Genoese in Crimea (2009) Κριμαία
Thiriet, «Les Vénitiens en Mer Noire» Αρχείον Πόντου 35 (1979) Κριμαία