Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, κτητορική επιγραφή του 1692 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 21)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα