Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, κτητορική επιγραφή του 1692 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 21)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, κτητορική επιγραφή του 1692 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 21)
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική επιγραφή
Σημερινή θέση
Εντοιχισμένη πάνω από την ανατολ. εξωτερική είσοδο του γυναικωνίτη.
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Βλαχία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντίν Μπρανκοβεάνου, ηγεμόνας Βλαχίας.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Χάσκιοϊ / Hasköy.