Επιγραφή στον τάφο Ιωάννη / Τζανή του Λέσβιου, 1753 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 25)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα