Επιγραφή στον τάφο Ιωάννη / Τζανή του Λέσβιου, 1753 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 25)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Επιγραφή στον τάφο Ιωάννη / Τζανή του Λέσβιου, 1753 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 25)
Αρχική θέση
Στο λεγόμενο «Αρχοντικόν Νεκροταφείον» στο εκκλ. συγκρότημα της Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ, Κ/Πολη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιτύμβιες πλάκες.
Λέσβος.
Λόγιοι.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Πατριαρχική Ακαδημία.
Φαναριώτες.
Χάσκιοϊ / Hasköy.