Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα