Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Επιγραφή στον τάφο Μητρ. Αμασείας Καλλινίκου Β΄, 1866; ή 1847 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 34)
Περιεχόμενο / Είδος
Επιτύμβιο επίγραμμα
Αρχική θέση
Στο λεγόμενο «Αρχοντικόν Νεκροταφείον» στο εκκλ. συγκρότημα της Αγίας Παρασκευής Χάσκιοϊ, Κ/Πολη
Σημερινή θέση
Στον αυλόγυρο >>>>> δες φωτ στο Εικονογραφικό υλικό
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αμάσεια / Amasya.
Βουλγαρία, 19ος αι..
Διδυμότειχο.
Επιγραφή, επιγραφές.
Επιτύμβιες πλάκες.
Κλήρος, κληρικοί.
Κρήτη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χάσκιοϊ / Hasköy.