Παλάτι και κήποι Ντολάτ Αμπάντ
[Κτίσμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων / Κατοικία]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα