ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Harrell, Tours Near Istanbul vol. ΙΙ (1978) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Heather, Goths and Romans (1994) Ασιατική Κωνσταντινούπολη
Hinterland (Variorum 1995) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Houmanidis, Byzantine Commerce (1968) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Hussey, Orthodox Church (1986) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
İnalcık, Renda (eds), Ottoman Civilization vol 1 (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
İnalcık, Renda (eds), Ottoman Civilization vol 2 (2004) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
İstanbul Avrupa (2008?) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Istanbul Fountains (2004) Ευρωπαϊκή Κωνσταντινούπολη
İstanbul Kent Atlası (2003) Αρμενικό Κοιμητήριο Σκούταρι / Ουσκιουντάρ
Janin, Constantinople (1964) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Janin, Églises et monastères (1975) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Janin, Géographie (1969) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Jenkins, Imperial Centuries 610-1071 (1987) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Μονή Μπαλουκλί / Παναγία Μπαλουκλιώτισσα
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Μπέϊογλου / Πέραν
Kazhdan, Epstein, Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries (1985) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Kazhdan, Epstein, Αλλαγές στον Βυζαντινό Πολιτισμό 11ος-12ος αι. (1997) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Kazhdan, Βυζαντινή Λογοτεχνία (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Kılıçkaya, Churches of Istanbul (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Kislinger, «Τρώγοντας και πίνοντας» (2005) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Koder, «Καθημερινή διατροφή στο Βυζάντιο» (2005) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ  
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Πύλη του 1733 στην οικία Καντακουζηνού στο Φανάρι
Kostenec, Öner, Byzantium (2007) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
Kozanoğlu, Yönüyle Silivri (1995) Α Παλαιά Πόλη, ανατολικό τμήμα, λόφοι 1-3