Οικουμενικό Πατριαρχείο
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Οικουμενικό Πατριαρχείο
Είδος
Πατριαρχική Έδρα
Επίσημη ονομασία
Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον / Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία
Τοπική ονομασία
Fatih Fener Rum Patrikhanesi / Rum Patrikliği / Kostantiniyye Ekümenik Patrikhanesi
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Επετειακό.
Ενδιαφέρον
Θρησκευτικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Διεύθυνση
Dr. Sadık Ahmet Caddesi No. 19, 34083 Fatih
Χρήσιμες πληροφορίες
>>>>> Δες Συνοδευτικό Υλικό
Στοιχεία Αγιάσματος
Αγίασμα Αγίου Χαραλάμπους
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιο Μύρο.
Ανδρέας, απόστολος.
Αρχεία.
Βιβλιοθήκη.
Γεώργιος, άγιος.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Κειμήλια.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.
Μιλλέτ / Millet.
Μοναστήρια.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ορθόδοξα Πατριαρχεία.
Ορθόδοξες Εκκλησίες, οργανισμοί.
Ορθοδοξία.
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως.
Πατριαρχική αυλή, Φανάρι.
Ρωμιοσύνη.
Φανάρι.