Άγιος Δημήτριος Σαρμασικίου, ναός
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα