Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς στο βοσπορινό Ορτάκιοϊ
[Θρησκευτικό Μνημείο]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα