Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, νέα θυρανοίξια 1997 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 15)
[Επιγραφή]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα