Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, νέα θυρανοίξια 1997 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 15)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, νέα θυρανοίξια 1997 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 15)
Περιεχόμενο / Είδος
Ανάμνηση, επίγραμμα για τα νέα θυρανοίξια.
Αρχική θέση
Στην Αγία Παρασκευή του Πικριδίου / Χάσκιοϊ
Σημερινή θέση
Στην αρχική της θέση
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Αργυρή, αγία-νεομάρτυς.
Βαρθολομαίος, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευάγγελος, Μητροπολίτης Πέργης.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντινούπολη, 20ός αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Τσάκος Παναγιώτης, επιχειρηματίας.
Χάσκιοϊ / Hasköy.