Για την ανακαίνιση της Αγ. Παρασκευής το 1833 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 22)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Για την ανακαίνιση της Αγ. Παρασκευής το 1833 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 22)
Επίσημη ονομασία
ΚΠολη, Αγ. Παρασκευή Χάσκιοϊ, επιγραφή του 1833
Σημερινή θέση
Στο υπέρθυρο της νότιας κεντρικής πύλης του ναού.
>>> Δες Φωτογραφικό και Εικονογραφικό υλικό
Κατάσταση
Καλή
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Παρασκευή, αγία / αγία Παρασκευή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Χάσκιοϊ / Hasköy.