Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Οκτ. 1831 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 02)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγ. Νικόλαος Τόπκαπού, Οκτ. 1831 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 02)
Επίσημη ονομασία
Κτητορική επιγραφή ναού Οκτώβριος 1831
Περιεχόμενο / Είδος
Κτητορική, σε ανάμνηση της ανέγερσης του ναού.
Περιγραφή / Διαστάσεις
Είναι μαρμάρινη. Διαστάσεις: μήκος 1,28 μ., ύψος 0,94 μ. και πάχος 4 εκ. Σκαλισμένη σε πολύ ρηχό εσώγλυφο, μαύρα τονισμένα τα γράμματα. Το κείμενο είναι γραμμένη σε μικρογράμματη γραφή, σε 11 αράδες, εκ των οποίων οι δύο τελευταίες πολύ πυκνές. Δες Φωτογραφικό Υλικό.
Σημερινή θέση
Βρίσκεται στην αρχική της θέση: στο υπέρθυρο της εισόδου του ναού (στον οποίο έχει προστεθεί ένας ξύλινος εξωνάρθηκας, οπότε η παλαιά καμαρωτή είσοδος του ναού συνδέει, πλέον, τον εξωνάρθηκα με το αρχικό κτίσμα κι έτσι προστατεύεται και η επιγραφή).
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Γεγονότα
Κατασκευή το
Τύπος γεγονότος
Κατασκευή
Χρονολογία
10/1831
Λέξεις - Κλειδιά
Αρχιτέκτονες.
Γιολασιγμάζης Κωνσταντίνος ο Καισαριώτης, αρχιτέκτονας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνστάντιος Α΄ ο Σοφός, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμιοσύνη.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.