Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 01: Ανάγλυφο Αρντασίρ Α΄
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Καλή
Εποχή κατασκευής
240 (περίπου)
Λέξεις - Κλειδιά
Άλογο, άλογα.
Ανάγλυφο.
Αρντασίρ Α΄ Μπαμπακάν.
Αχούρα Μάζδα, Θεός.
Βραχογραφία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.