Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Φιρουζαμπάντ: Στέψη Αρντασίρ Α΄
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Μέτρια
Εποχή κατασκευής
230 (περίπου)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Αρντασίρ Α΄ Μπαμπακάν.
Αχούρα Μάζδα, Θεός.
Βραχογραφία.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Ύστερη Αρχαιότητα.