Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Νακς-ε Ροστάμ, Σασ. 05: Ανάγλυφο Ναρσή
Επίσημη ονομασία
Η αναγόρευση του Ναρσή
Αντικείμενο
Βραχογραφία / Μνημειακό ανάγλυφο σε βράχο
Είδος
Είδος
Καλλιτέχνημα / Έργο Τέχνης.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Μέτρια
Εποχή κατασκευής
300 (περίπου)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Ανατολικές λατρείες.
Βραχογραφία.
Ναρσής, Σασανίδης βασιλιάς.
Σασανίδες / Σασσανίδες Πέρσες.
Σασανιδικός πολιτισμός.
Ύστερη Αρχαιότητα.