Νομός Ούρφα
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Νομός Ούρφα
Τοπική ονομασία
Şanlıurfa ili
Φωνητική απόδοση
Σανλίουρφα ιλί
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Νομός.
Γενικές πληροφορίες
Ταυτότητα υπό κατασκευή. Χρήσιμες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Νομαρχίας http://www.sanliurfa.gov.tr/
>>>>> Δείτε το Μπιρετζίκ, παρευφράτεια κωμόπολη στα Δ του Νομού και τη βιβλική Χαρράν στον Νότο
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Άραβες.
Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις.
Αραμαίοι.
Αρμένιοι.
Ασιατική Τουρκία, Νοτιοανατολική / ΝΑ Ανατολία.
Βόρειος / Άνω Μεσοποταμία.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Έδεσσα / Ούρφα.
Ευφράτης ποταμός.
Ισλαμικό μνημείο.
Παλαιά Διαθήκη.
Προϊστορική εποχή.
Σχολή Εδέσσης, Μεσοποταμία.