Δήμος Αλεξανδρούπολης
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Δήμος Αλεξανδρούπολης
Επίσημη ονομασία
Δημοτική Ενότητα Αλεξανδρούπολης
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Δήμος.
Διοικητική κατάταξη
Υπάγεται στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου (πρώην Νομό Έβρου) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (έδρα η Κομοτηνή).
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο ΒΑ.
Αλεξανδρούπολη.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινά μνημεία.
Δέλτα Έβρου.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Εγνατία οδός.
Θράκη.