Ζώνη και Μικρή Δοξιπάρα Έβρου
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ζώνη και Μικρή Δοξιπάρα Έβρου
Επίσημη ονομασία
Τοπική Κοινότητα Ζώνης: Ζώνη και Μικρά Δοξιπάρα Έβρου
Διοικητική κατάταξη
Οι δύο οικισμοί υπάγονται στην Δημοτική Ενότητα Κυπρίνου του Δήμου Ορεστιάδας της Περιφερειακής ενότητας Έβρου (πρώην Νομός Έβρου)
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αγροτική κοινωνία.
Άλογα, ταφές αλόγων.
Άρδας ποταμός / Arda.
Αρχαιότητες.
Δημητριακά.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Θρακικός πολιτισμός.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Τύμβος, τύμβοι.