Άρδας
[Ποτάμι]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Άρδας
Τοπική ονομασία
Άρδας (Ελλάδα), Arda (Βουλγαρία)
Είδος
Είδος
Παραπόταμος.
Πηγές
Στη Νότια Βουλγαρία, οροσειρά της Ροδόπης.
Εκβολές
Στην Ελλάδα, στον Έβρο, πάνω στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στο σημείο όπου καταλήγει ο Άνω Έβρος (η ανατολική πορεία του ποταμού) κι αρχίζει ο Κάτω Έβρος (η νότια πορεία του).
Χρήσιμες πληροφορίες
Ο Άρδας είναι παραπόταμος του Έβρου. Οι πηγές του βρίσκονται στα βουνά της κεντρικής Ροδόπης στη Νότια Βουλγαρία. Από εκεί ο ποταμός κατευθύνεται προς τα ανατολικά, αφήνει πίσω το Ιβαΐλοβγκραντ και εισέρχεται στην Ελλάδα (κονά στο χωριό Μηλέα). Διαρρέει το βόρειο τμήμα του Νομού Έβρου –όπου, καθώς καμπυλώνει ο ποταμός Έβρος, τα δύο ποτάμια αφήνουν να σχηματιστεί ανάμεσά τους μία τριγωνίκη έκταση ευφορότατης γης, το Τρίγωνο του Έβρου– κι αφού καλύψει διαδρομή 36 χιλιομέτρων σε ελληνικό έδαφος (Δήμος Κυπρίνου και Δήμος Ορεστιάδας), εκβάλλει στον ποταμό Έβρο. Η συμβολή του Άρδα με τον Έβρο βρίσκεται κοντά στο συνοριακό χωριό Καστανιές, ακριβώς πάνω στα ελληνοτουρκικά σύνορα, και σε πολύ μικρή απόσταση από την Αδριανούπολη / τ. Edirne.
Το ελληνικό τμήμα του ποταμού (36 χλμ). Κατά μήκος της πορείας του στο ελληνικό έδαφος, ο Άρδας έχει μεγάλο πλάτος με νησίδες μέσα στην κοίτη του και πλούσια παραποτάμια βλάστηση. Στις όχθες και στη λεκάνη του έχουν αναπτυχθεί μικρά και μεγαλύτερα χωριά. Από τα δυτικά (ελληνοβουλγαρικά σύνορα) προς τα ανατολικά (ελληνοτουρκικά σύνορα) βρίσκονται: η Μηλέα, το Θεραπειό, ο Κυπρίνος, η Μικρή και Μεγάλη Δοξιπάρα, τα Κόμαρα, το Αμμοβούνιο, το Φυλάκιο, η Ελαία, ο Κέραμος, η Πλάτη, ο Άρζος, ο Καναδάς, τα Μαράσια και τα κεφαλοχώρια Ρίζια και Καστανιές.
Σε όλη τη λεκάνη του Άρδα έχουν γίνει αναδασμοί γεωργικής γης κι έχουν κατασκευαστεί αρδευτικά δίκτυα. Οι εκτάσεις αυτές καλύπτουν περίπου 55.000 στρέμματα στα βόρεια του ποταμού και 67.100 στα νότια.
>>>>>>> Δες και Συνοδευτικό Υλικό <<<<<<
Σχετικές Οντότητες
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Αδριανούπολις / Αδριανούπολη / Edirne.
Άλογα, ταφές αλόγων.
Ανασκαφικά ευρήματα.
Άρδας ποταμός / Arda.
Αρχαιότητες.
Βαλκανικά ποτάμια.
Βόρεια Θράκη / Νότια Βουλγαρία.
Βουλγαρία.
Δαρείος Α΄.
Δημητριακά.
Έβρος ποταμός.
Έβρος, Νομός Έβρου.
Ελλάδα.
Θράκη.
Θρακικός πολιτισμός.
Ροδόπη ορ. / Rodopi planina.
Ρωμαϊκή, Αυτοκρατορική περίοδος.