Το χριστιανικό κέντρο της Απάμειας
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Το χριστιανικό κέντρο της Απάμειας
Επίσημη ονομασία
Η ΝΑ συνοικία της Απάμειας
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Σε Αρχαιολογικό Χώρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Πόλη / Αστικό Κέντρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Τμήμα.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Εξειδικευμένο.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Απάμεια Συρίας / Afamyyia.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κλήρος, κληρικοί.
Πατριαρχείο Αντιοχείας.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πρωτοβυζαντινή Συρία.
Συναγωγή.
Τρίκλινος / Triclinium.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ψηφιδωτά δάπεδα.