Δήμος Σαρίγιερ
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Δήμος Σαρίγιερ
Τοπική ονομασία
Sarıyer ilçesi
Χαρακτήρας
Χαρακτήρας
Δήμος.
Διοικητική κατάταξη
Ο βοσπορινός Δήμος Σαρίγιερ / Sarıyer ilçesi είναι ένας από τους 39 δήμους που συγκροτούν τον Μητροπολιτικό Δήμο Κ/Πολης / İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άνω Βόσπορος.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Αρμενοκαθολικοί.
Αρχιεπισκοπή Κωνσταντινουπόλεως.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μαύρη Θάλασσα, δυτικά παράλια.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Συναγωγή.