Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς της νήσου Πρώτης / Κιναλίαντα
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Σουρπ Κρικόρ Λουζάβοριτς της νήσου Πρώτης / Κιναλίαντα
Τοπική ονομασία
Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi
Επίσημη ονομασία
Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi / Άγιος Γρηγόριος ο Φωτιστής, αρμενικός ναός
Είδος
Εκκλησἰα
Θρησκεία / Δόγμα
Χριστιανική. > Αρμενική Αποστολική Εκκλησία (Γρηγοριανή).
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Διεύθυνση
Akgünlük Sokak No. 8, Kınalıada
Επικοινωνία
Τηλέφωνο: 0090 – 216 - 381 42 14
Γεγονότα
Ανέγερση
Τύπος γεγονότος
Ίδρυση / Οικοδόμηση
Χρονολογία
Από : 1854
Έως : 22/9/1857
Λέξεις - Κλειδιά
Αρμενική εκκλησία, εκκλησίες.
Αρμένιοι.
Γρηγόριος ο Φωτιστής, άγιος.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Σύγχρονη εποχή.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.