Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος στις Θέρμες
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Βάρνα, Άγιος Αθανάσιος στις Θέρμες
Είδος
Εκκλησία
Επίσημη ονομασία
Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου στα Λουτρά
Τοπική ονομασία
Hram Sveti Atanasiy
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Χρήσιμες πληροφορίες
Δείτε φωτ στο Συνοδευτικό Υλικό και στους χάρτες: την κάτοψη της μεσαιωνικής Βάρνας με τη θέση του Αγίου Αθανασίου και των άλλων δύο γειτονικών εκκλησιών του 12ου-14ου αιώνα
Λέξεις - Κλειδιά
Αθανάσιος Αλεξανδρείας, άγιος.
Αρχαιότητες.
Βάρνα.
Βασιλική, κτίσμα.
Βουλγαρία.
Εικόνα φορητή.
Θέρμες, δημόσια λουτρά.
Μαυροθαλασσίτικος Ελληνισμός.
Ξυλόστεγη βασιλική.
Οθωμανική εποχή.
Ορθόδοξες εκκλησίες.