Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς, 1951 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 36)
[Επιγραφή]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Ρωμαίικο Κοιμητήριο Ταταούλων / Κουρτουλούς, 1951 (Επιγρ. ΑΠΑΝ 36)
Περιεχόμενο / Είδος
Αναμνηστική επιγραφή για τη δωρεά των εξόδων της ύδρευσης του Ρωμαίικου Κοιμητηρίου Ταταούλων / Κουρτουλούς το 1951.
Σημερινή θέση
Στον πλαϊνό εξωτερικό τοίχο του κοιμητηριακού ναού του Αγίου Ελευθερίου.
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Εικοστός αιώνας.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ύδρευση.