Παναγία Καφφατιανή, ελληνορθόδοξο εκκλησ. συγκρότημα στον Γαλατά / Καράκιοϊ
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Παναγία Καφφατιανή, ελληνορθόδοξο εκκλησ. συγκρότημα στον Γαλατά / Καράκιοϊ
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Τοπική ονομασία
Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Εθνολογικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Καλλιτεχνικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Διεύθυνση
Ali Paşa Değirmen Sok. No:2, Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Beyoğlu / İstanbul
Λέξεις - Κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Γαλατάς / Galata.
Εικοστός αιώνας.
Θεοτόκος.
Καφφάς / Καφάς / Kefe / Θεοδοσία.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μεγάλη του Γένους Σχολή.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.