Πλάκα με τη Θεοτόκο και επιγραφές του 1734 στην Παναγία την Καφφατιανή στον Γαλατά
[Αντικείμενο / Έργο Τέχνης]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Πλάκα με τη Θεοτόκο και επιγραφές του 1734 στην Παναγία την Καφφατιανή στον Γαλατά
Είδος
Είδος
Ιστορικό.
Είδος
Κειμήλιο.
Χρήση / Χαρακτήρας
Χρήση / Χαρακτήρας
Διακοσμητικό.
Υλικό
Υλικό
Πέτρα.
Κατάσταση
Άριστη
Εποχή κατασκευής
1734
Βρίσκεται σήμερα
Στο προστώο του ναού της Παναγία την Καφφατιανή (επιτόπια έρευνα-καταγραφή 2/5/2013 και 21/5/2013)
Επιγραφή
Η μεγαλογράμματη επιγραφή κυκλικά γύρω από την Παναγία « + ΑΝΗΓΕΡΘΗ Ο ΠΑΡΟΝ ΝΑΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΦΑΤΙΑΝΗΣ + ». Η επιγραφή συνεχίζεται νοηματικά στο κάτω μέρος της πλάκας, στο κέντρο άλλων επιγραφών, όπου διαβάζουμε «1734 / ΩΚΤΟΝΒΡΙΟΥ Α / 1 ΩΚΤΟΝΒΡΙΟΥ ΑΝΕΚΕΝΙΣΘΗ Η ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ».
Η πιο ενδιαφέρουσα επιγραφή, μεγαλογράμματη κι αυτή, καταλαμβάνει μία μεγάλη ζώνη κάτω από την Παναγία και αναφέρεται ονομαστικά σε επιφανή μέλη τριών «ρουφετίων» ή «εσναφιών» (επαγγελματικών σωματείων) που επιστάτησαν στο έργο της επισκευής-ανακαίνισης του ναού. Αναφέρονται μόνον τα χριστιανικά ονόματα, εφόσον την εποχή εκείνη οι περισσότεροι δεν είχαν επίθετο, ενώ το επάγγελμα χρησίμευσε πολλές φορές ως προσωνύμιο και εντέλει επίθετο. Πρώτοι αναφέρονται οι γουναράδες, καθώς το εσνάφι τους ήταν πάνω-πάνω στην ιεραρχία, ακολουθεί ένας χρυσοχόος και στη συνέχεια τρεις κερεστετζήδες (ξυλέμποροι).
Τα ονόματα άλλων επτά Ρωμιών αναγράφονται στριμωγμένα κάτω-κάτω χωρίς την αναφορά της επαγγελματικής τους ιδιότητας, ίσως γιατί δεν υπήρχε αρκετός χώρος στην πλάκα. Πέντε από τα επτά ονόματα είναι γραμμένα σε μία αράδα, ενώ τα άλλα δύο, του Κώστα και του Λάσκαρι, είναι γραμμένα στην τελευταία αράδα στ’ αριστερά και τα δεξιά του κειμένου που αναφέρεται στην ανακαίνιση. Είναι προφανές ότι ο λιγοστός χώρος ανάγκασε τον λιθοξόο-επιγραφοποιό να τα χωρέσει όλα όπως-όπως. Πάντως, είναι φανερό ότι η κοινωνική ιεραρχία έχει τηρηθεί με τους γουναραίους να ανοίγουν τον χορό των επιστατών.
Οι πρώτες δύο αράδες της επιγραφής «ΦΙΛΟΔΩΡΟΣ / ΓΟΥΝΑΡΗΣ || ΓΕΩΡΓΙΟΣ / ΓΟΥΝΑΡΗΣ || ΣΤΕΡΓΙΟΣ / ΓΟΥΝΑΡΗΣ || ΔΑΝΙΗΛ / ΓΟΥΝΑΡΗΣ». Οι δύο επόμενες αράδες «ΙΩΑΝΝΗΣ / ΧΡΥΣΩΧΟΟΣ || ΛΕΩΝΤΑΡΗΣ / ΚΕΡΕΣΤΕΝΤΣΗΣ || ΔΟΥΚΑΣ ΚΕ / ΡΕΣΤΕΝΤΣΗΣ || ΚΟΝΣΤΝΤΗ / ΚΕΡΕΣΤΕΝΤΣΗΣ». Τα πέντε ονόματα στην επόμενη αράδα και τα δύο στην τελευταία «ΔΡΑΚΩ ΝΗΚΩΛΑ ΣΑΒΑ ΠΑΥΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗ ΚΩΣΤΑ ΛΑΣΚΑΡΙ».
Λέξεις - Κλειδιά
Βρεφοκρατούσα.
Γαλατάς / Galata.
Επαγγελματική συντεχνία.
Επιγραφή, επιγραφές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.