Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Δήμος Μπακίρκιοϊ (δυτικά της Κ/Πολης)
Τοπική ονομασία
Bakırköy ilçesi
Φωνητική απόδοση
Μπακίρκιοϊ ιλτσεσί
Διοικητική κατάταξη
Ο Δήμος Μπακίρκιοϊ υπάγεται στον Μητροπολιτικό Δήμο Κωνσταντινούπολης.
Γενικές πληροφορίες
Πληροφορίες για τον Δήμο Μπακίρκιοϊ (στα τουρκικά) υπάρχουν στις ιστοσελίδες του Δήμου http://sayfalar.bakirkoy.bel.tr/ και http://www.bakirkoy.gov.tr/
Λέξεις - Κλειδιά
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Εγνατία οδός.
Ελληνισμός.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Κινστέρνες / Δεξαμενές.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μακροχώρι / Μπακίρκιοϊ / Bakırköy.
Μητρόπολη Δέρκων, Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οθωμανική Αυτοκρατορία.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.