Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
[Τόπος]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Γεσίλκιοϊ / Άγιος Στέφανος
Τοπική ονομασία
Yeşilköy
Φωνητική απόδοση
Γιεσίλκιοϊ
Επίσημη ονομασία
Διοικητική κατάταξη
Είναι ένα από τα δημοτικά διαμερίσματα (mahalle) του Δήμου Μπακίρκιοϊ / Bakırköy ilçesi.
Λέξεις - Κλειδιά
Dadian / Νταντιάν, αρμενική οικογένεια.
Άγιος Στέφανος, προάστιο / Γεσίλκιοϊ.
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Αρμένιοι.
Βρύση / Κρήνη.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κυνήγι.
Κωνσταντινούπολη, αρμένικες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Στέφανος πρωτομάρτυρας, άγιος.
Σχολείο.