Υδραγωγείο Ουζούν Κεμέρ στον Πύργο / Kemerburgaz
[Κτίσμα Οικονομικών Δραστηριοτήτων / Υποδομών]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Υδραγωγείο Ουζούν Κεμέρ στον Πύργο / Kemerburgaz
Τοπική ονομασία
Uzun Kemer
Φωνητική απόδοση
Ουζούν Κεμέρ στο Κεμέρ Μπουργκάζ, Εϊγιούπ ιλτσεσί
Είδος
Είδος
Υδραγωγείο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Επισκέψιμο
Αφύλακτο
Πρόσφατη επίσκεψη
19/7/2022
Διεύθυνση
Kemerburgaz στον Δήμο Εϊγιούπ / Eyüp ilçesi
Λέξεις - Κλειδιά
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Κωνσταντινούπολη, ύδρευση.
Νερό.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Σινάν, αρχιτέκτονας.
Υδραγωγείο.
Υποδομές.