Σχολείο Μουχλιού
[Εκπαιδευτικό Κτίσμα / Ίδρυμα]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Σχολείο Μουχλιού
Κατάσταση
Κακή
Λέξεις - Κλειδιά
Ελληνική εκπαίδευση.
Σχολείο.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.