Ταξιάρχες Μπαλατά, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Ταξιάρχες Μπαλατά, εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Παμμέγιστοι Ταξιάρχαι Βαλατά
Εν λειτουργία
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μπαλατάς / Balat.
Μύθοι, θρύλοι.
Παλαιά Πόλη.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κων/πόλεως, κοινωνική πρόνοια.
Ρωμιοσύνη.