Αγίασμα Αγίου Σεβαστιανού
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Αγίασμα Αγίου Σεβαστιανού
Είδος
Αγίασμα
Επίσημη ονομασία
Άγιος Σεβαστιανός, Αγίασμα στον Άγιο Δημήτριο Σαρμασικίου
Εν λειτουργία
Ναι
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Προσκυνηματικό.
Λέξεις - Κλειδιά
Αγίασμα, αγιάσματα.
Παλαιά Πόλη.
Σεβαστιανός, άγιος (Ορθ).