Σουλτανικό Τζαμί του Ορτάκιοϊ / Ortaköy στον Βόσπορο
[Θρησκευτικό Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Σουλτανικό Τζαμί του Ορτάκιοϊ / Ortaköy στον Βόσπορο
Τοπική ονομασία
Büyük Mecidiye Camii / Ortaköy Camii
Επίσημη ονομασία
Büyük Mecidiye Camii
Είδος
Τζαμί
Θρησκεία / Δόγμα
Ισλάμ. > Σουνιτικό δόγμα.
Εν λειτουργία
Ναι
Κατάσταση
Άριστη
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Πρόσφατη επίσκεψη
30/1/2011
Γεγονότα
Ανέγερση
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
Από : 1854
Έως : 1855
Λέξεις - Κλειδιά
Αμπντούλμετσίτ / Αβδούλ Μετσήτ, σουλτάνος.
Βόσπορος.
Μπαλιάν Νικογκός, αρχιτέκτονας.
Μπαλιάν, αρμενική οικογένεια.
Οθωμανικά μνημεία.
Τζαμί.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.