Άγιος Φωκάς, εκκλ. συγκρότημα
[Χριστιανορθόδοξο Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Άγιος Φωκάς, εκκλ. συγκρότημα
Είδος
Εκκλησιαστικό Συγκρότημα
Επίσημη ονομασία
Άγιος Φωκάς Μεσαχώρου / Ορτάκιοϊ
Τοπική ονομασία
Aya Fokas Rum Ortodoks Kilisesi, Ortaköy
Εν λειτουργία
Ναι
Λέξεις - Κλειδιά
Βόσπορος.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Φωκάς, άγιος.