Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
[Αρχαιολογικος Χώρος / Μνημείο]

> Υπό κατασκευή
Κοινή ονομασία
Χρυσή Πύλη στην Κων/πολη
Τοποθεσία
Τοποθεσία
Σε Αστικό Χώρο.
Τοποθεσία
Σε Αρχαιολογικό Χώρο.
Είδος / Χαρακτήρας
Είδος / Χαρακτήρας
Θριαμβική Πύλη.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Συμβολικό.
Ενδιαφέρον
Ιδεολογικό.
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Επισκέψιμο
Ναι
Ιστορικές ονομασίες
Porta Aurea (λατινικά)
Χρονολογία
Από : Βυζαντινή εποχή. Πρώιμη Πρωτοβυζαντινή περίοδος / Ύστερη Αρχαιότητα (324 - 450)
Έως : Βυζαντινή περίοδος. Πρωτοβυζαντινή περίοδος Γ (541 - 610)
Χρυσεία Πύλη και Χρυσαί Πύλαι
Χρονολογία
Από : Βυζαντινή εποχή. Πρώιμη Πρωτοβυζαντινή περίοδος / Ύστερη Αρχαιότητα (324 - 450)
Έως : Βυζαντινή εποχή. Υστεροβυζαντινή εποχή / Παλαιολόγεια εποχή (15/8/1261 - 29/5/1453)
Βλέπε και ...
Λέξεις - Κλειδιά
Ανάγλυφο.
Βασιλική πομπή.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Εγνατία οδός.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θεοδοσιανά κτίσματα.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Θεοδόσιος Α΄ ο Μέγας.
Θεοδόσιος Β΄.
Ιδεολογία.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μέση οδός.
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος.
Οθωμανική εποχή.
Οχυρώσεις.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Χερσαία Τείχη.
Χωροταξία, Κωνσταντινούπολις.