Θεοδοσιανά Τείχη
[Οχυρωματικό Έργο]

> Υπό κατασκευή IN ENGLISH
Κοινή ονομασία
Θεοδοσιανά Τείχη
Επίσημη ονομασία
Διπλά Θεοδοσιανά Τείχη
Είδος
Είδος
Τείχη / Οχειρώσεις.
Είδος
Πύργος.
Είδος
Τάφρος.
Θαλάσσιο / Χερσαίο
Χερσαίο
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Θέση / Σύγχρονο περιβάλλον
Σε Αστικό Χώρο.
Ενδιαφέρον
Ενδιαφέρον
Αρχιτεκτονικό.
Ενδιαφέρον
Αρχαιολογικό.
Ενδιαφέρον
Στρατηγικό.
Ενδιαφέρον
Στρατιωτικής Τέχνης.
Ενδιαφέρον
Ιστορικό.
Ενδιαφέρον
Επιγραφικό.
Ενδιαφέρον
Θέα.
Γεγονότα
Κατασκευή
Τύπος γεγονότος
Οικοδόμηση
Χρονολογία
Από : 412
Έως : 422
Σύνδεση με το Θαλάσσιο Τείχος της Προποντίδας
Τύπος γεγονότος
Επέκταση
Χρονολογία
439
Ανακατασκευή 447-448 επί Θεοδόσιου Β΄
Τύπος γεγονότος
Ανοικοδόμηση
Χρονολογία
Από : 447
Έως : 448
Σεισμοί 447-448
Τύπος γεγονότος
Φυσικές Καταστροφές
Χρονολογία
Από : 10/447
Έως : 2/448
Πρόσφατη επίσκεψη
3/2016
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Επισκέψιμο.
Χαρακτήρας σημερινής λειτουργίας
Αφύλακτο.
Λέξεις - Κλειδιά
Άλωση 1453.
Αττίλας, ηγέτης.
Βάρβαροι.
Βυζαντινά δημόσια έργα.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Επιγραφή, επιγραφές.
Θεοδοσιανά Τείχη.
Θεοδόσιος Β΄.
Καταστροφή μνημείων.
Κωνσταντινούπολη, Παλαιά Πόλη.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μέση Βυζαντινή περίοδος.
Μεχμέτ Β΄ ο Πορθητής.
Μουράτ Β΄ / Μουράντ Β΄.
Μπαγιαζίτ Α΄ / Βαγιαζίτ Α΄, σουλτάνος.
Ούννοι.
Οχυρωματική τέχνη.
Παλαιολόγοι.
Πεδιάδα Ανατολικής Θράκης / Ανατολικοθρακική πεδιάδα.
Πολεοδομική οργάνωση.
Πολιορκία.
Πρωτοβυζαντινά κτίσματα.
Πρωτοβυζαντινή περίοδος.
Πύλη, πύλες.
Πύργος, πύργοι.
Σεισμοί.
Τάφρος.
Ύστερη Αρχαιότητα.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος, Παλαιολόγεια.
Χερσαία Τείχη.
Χωροταξία, Κωνσταντινούπολις.