Παπάζ Γιουσούφ / Papaz Yusuf
[Πρόσωπο / Ασχολία / Επάγγελμα]

> Υπό κατασκευή
Όνομα / Ονομασία
Παπάζ Γιουσούφ / Papaz Yusuf
Επάγγελμα / Ιδιότητα / Ασχολία
Καντηλανάφτης
Λέξεις - Κλειδιά
Αντιόχεια / Αντάκια.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Οίκος, οικογένεια.
Παλαιά Πόλη.