Κοιμητήριο Πατριαρχών «Τάφοι Μεγάλων Ευεργετών» (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 18)
[Επιγραφή]

Κοινή ονομασία
Κοιμητήριο Πατριαρχών «Τάφοι Μεγάλων Ευεργετών» (Επιγρ. Α.ΠΑΝ. 18)
Επίσημη ονομασία
Μονή Πηγής (Μπαλουκλί) Πατρ. Κοιμητήριο «Τάφοι Μεγάλων Ευεργετών»
Περιεχόμενο / Είδος
Τιμητικός Κατάλογος
Περιγραφή / Διαστάσεις
Επιγραφή σε μάρμαρο. Δες φωτ
Σημερινή θέση
Βρίσκεται στον ανατολικό τοίχο του Κοιμητηρίου, δίπλα στην κεντρική είσοδο (που συνδέει τον εξωνάρθηκα του ναού με το Κοιμητήριο των Πατριαρχών και Μεγάλων Ευεργετών).
Κατάσταση
Άριστη
Γλώσσα επιγραφής
Γλώσσα επιγραφής
Ελληνικά.
Λέξεις - Κλειδιά
Επιγραφή, επιγραφές.
Ευεργέτες.
Θρακιώτες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Οθωμανική εποχή.
Πιαλόγλου, οικογένεια.
Πόντιοι.
Ρωμιοσύνη.
Σιδερίδης Σπυρίδων, ευεργέτης.
Τάφος.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φαναριώτες.
Φάχρη Χατζή Χάννα / Φάχρη Χατζηιωάννης.
Χαριτωνίδη, φαναριώτικη οικογένεια.
Χιώτες.
Χρυσοβέργης Γεώργιος, ευεργέτης.